In beeld: ClubExtra Joure

Deze nieuwsbrief willen we aandacht schenken aan Loes Meerman. Loes verzorgt in Joure de lessen voor ClubExtra, de sportclub waar kinderen zichzelf mogen zijn.

Zichtbaarheid LF2018 binnen De Fryske Marren

Het duurt niet lang meer! 2018 is het Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De Fryske Marren ondersteunt LF2018 ook. Zij draagt bij aan de promotionele activiteiten, ondersteunt projecten en werkt ook mee aan de Infopunten LF2018.

Friese Sportverenigingsmonitor opnieuw van start

Sport Fryslân, Mulier Instituut en Fries Sociaal Planbureau willen middels de Friese Sportverenigingsmonitor, Friese sportverenigingen met elkaar vergelijken op basis van werven van vrijwilligers, knelpunten of ontwikkeling op maatschappelijk gebied.