Jongeren op Gezond Gewicht

Onder de naam Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wordt landelijk gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde leefomgeving. De JOGG-aanpak richt zich op steden/dorpen/wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. Overgewicht, het is een onderwerp waarover de laatste jaren veel is geschreven. In Nederland is ongeveer 40% van de volwassen bevolking te zwaar en heeft 10% ernstig overgewicht. In 2010 was ongeveer 15% van de jongeren te dik (overgewicht) en 5% van hen heeft ernstig overgewicht. Deze percentages zijn ten opzichte van 30 jaar geleden verontrustend te noemen.

Binnen onze gemeente De Fryske Marren is de trend van overgewicht, ongezonde voeding en lichamelijke inactiviteit zichtbaar bij zowel volwassenen als bij jongeren. Overgewicht op jonge leeftijd is een belangrijke risicofactor voor overgewicht op volwassen leeftijd.  In opdracht van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg-, en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging.

Gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden!


Gerelateerde documenten:
, door: