Aanpak De Fryske Marren

De JOGG- regisseur
De JOGG- regisseur voert de regie en verbindt de partijen zodat op lokaal niveau gewerkt wordt aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. De JOGG-regisseur maakt deel uit van het team Beweeg- en Cultuurcoaches.

Het doel van JOGG De Fryske Marren is: het stijgende percentage van kinderen (4-12 jaar) met overgewicht terugdringen en het stijgende percentage obesitas niet verder laten toenemen.
Ervaringen in andere JOGG- gemeenten leren dat de kans op succes het grootst is bij een focus op een bepaalde regio of gebied. In De Fryske Marren hebben we gekozen de focus op gebied Balk te leggen. Gebied Balk bestaat uit de volgende dorpen /steden: Balk, Bakhuizen, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudemirdum, Oudega, Ruigahuizen, Rijs, Sondel, Sloten en Wijckel. In dit gebied wordt de jeugd de komende drie jaar extra gestimuleerd meer water te drinken, gezonder te eten en meer te bewegen. 

Gemeentebreed komt er aandacht voor een gezonde leefstijl. De beweegcoaches zetten in de gehele gemeente interventies in om een gezonde leefstijl te stimuleren. Het moet onderdeel worden van het beleid en uiteindelijk moet het een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld worden.

De focus
De focus komt te liggen op de groep van 4-12 jaar. “Jong geleerd is oud gedaan.” Vroegtijdig een gezonde leefstijl stimuleren, betekent op latere leeftijd een gezondere basis met minder kans op overgewicht.


Gerelateerde documenten:
, door: