Aankondiging: beweegactiviteit voor mantelzorgers

In december konden buurtsportcoaches in Friesland ondersteuningsgelden aanvragen bij MEE Friesland en Sport Fryslân om aangepast sporten mogelijk te maken door middel van een lokaal initiatief. De beweegcoaches van Miks hebben in samenwerking met het Sociaal Wijkteam DFM een idee ingebracht om een ontmoetings- en beweegactiviteit te organiseren voor mantelzorgers samen met de persoon waarvoor zij zorgen, waarin het thema bewegen centraal staat. Hiermee hebben we een financiële bijdrage ontvangen waarmee we dit evenement in maart gaan realiseren.

Omdat sporten en bewegen niet voor iedereen vanzelfsprekend is, organiseren we een middag waarin dit mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor nodigen we mantelzorgers uit samen met de persoon waarvoor zij zorgen. Op dit moment zijn we druk bezig met de vormgeving en invulling van de dag. Middels een brief zullen inwoners uit de gemeente worden uitgenodigd om mee te doen.

 

Meer informatie kan gevraagd worden bij Lonneke Post via LPost@miks-welzijn.nl of 06-45863082. 


8 februari 2018