Groepscoaching in samenwerking met Pastiel

De kop is eraf. Dinsdag 5 juni is Pastiel in samenwerking met Miks welzijn van start gegaan met de pilot groepscoaching in De Fryske Marren. Het gehele traject duurt 20 weken en staat bol van inspiratie- en motivatiesessies voor deelnemers. Het traject staat in teken van maatwerk per individu. Persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de positie van de deelnemer op de arbeidsmarkt staat daarbij voorop. Door ervaringen en verhalen te delen helpen de deelnemers elkaar. Iedereen gaat verder met een eigen traject aan de slag.

Miks Welzijn verzorgt het beweegaanbod in deze pilot. Door gevarieerde beweeg- en spelvormen aan te bieden ervaart de deelnemer welke invloed bewegen op welbevinden en fysieke mogelijkheden kan hebben. Bepalende karaktereigenschappen komen naar voren en kunnen worden vertaald naar het dagelijks leven en in het traject naar het vinden van een passende baan.

Het uiteindelijke doel van de pilot is een hoger aantal plaatsingen van kandidaten naar een duurzaam betaalde baan. De dynamiek van de groep moet hier uiteindelijk aan bijdragen.

 

# Pastiel is een organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt en ontwikkelt naar duurzaam en regulier betaald werk.(https://www.pastiel.nl/)


9 juli 2018