Praktijkroute Miks welzijn weer van start!

Met de start van het nieuwe schooljaar, zijn ook bij ons weer nieuwe studenten van CIOS Heerenveen Leeuwarden begonnen met de praktijkroute Miks welzijn. Zestien studenten worden ingezet in de diverse omgevingen waar we als beweegcoaches in werken. Inmiddels is het drie jaar geleden dat er een start is gemaakt met dit onderwijsconcept. Naast de studenten van de praktijkroute zijn er ook achttien eerstejaars studenten van het CIOS die één dagdeel in de week ervaring opdoen in het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Studenten worden begeleid vanuit CIOS Heerenveen Leeuwarden door docenten en binnen de praktijk door de beweegcoaches. 


25 september 2018